Financiële regelingen en voorzieningen

Op deze pagina vindt u verschillende regelingen en voorzieningen waar u misschien in aanmerking voor komt.

Kwijtschelding belastingen

U hoeft een aantal gemeentelijke belastingen niet te betalen of maar voor een deel. Alleen bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen. 

Meer info over kwijtschelding

Woonkostentoeslag

Tijdelijk extra geldbedrag bovenop het inkomen. Een vorm van bijzondere bijstand. Voor mensen met een laag inkomen en hoge woonlasten. 

Meer info over woonkostentoeslag

Huurtoeslag

Dit is extra geld dat u kunt krijgen voor de betaling van uw huur. Voor mensen die niet veel verdienen, en die geen hele hoge huur, maar ook geen hele lage huur hebben. 

Meer info over huurtoeslag

Energietoeslag

De energieprijzen zijn flink gestegen, waardoor veel huishoudens de rekening moeilijk kunnen betalen. De gemeente compenseert huishoudens met een laag inkomen. Het Rijk stelt daar extra geld voor beschikbaar.

Meer info over de energietoeslag

Bijdrage kosten uitvaart

Vergoeding van de kosten voor een uitvaart (in uitzonderlijke gevallen). Voor mensen die de uitvaart van een overleden familielid of bekende moeten betalen en daar geen geld voor hebben. De nabestaande(n) kunnen hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij gemeente Zaanstad.

Meer info over bijdrage kosten uitvaart

Gratis menstruatieproducten 

In Nederland heeft maar liefst 1 op de 10 meiden en vrouwen moeite om menstruatieproducten te betalen. Samen met het Armoedefonds maakt Zaanstad daarom uitgiftepunten mogelijk, waar meiden en vrouwen gratis deze producten af kunnen halen. 

Bekijk de uitgiftepunten

Hulp bij hoge woonlasten

De Zaanse woningcorporaties willen ervoor zorgen dat bewoners met een laag inkomen niet te duur wonen. Jaarlijks passen woningcorporaties de huur aan. Om ervoor te zorgen dat de huren niet te hoog worden kunnen de woningcorporaties de huur op verzoek van bewoners bevriezen of gedeeltelijk bevriezen. In sommige situaties is het ook mogelijk om huurverlaging aan te vragen.

Elke woningcorporatie heeft eigen regelingen. Kijk voor meer informatie op de website van uw woningcorporatie.

Mediation

Met een kleine eigen  financiële bijdrage kunt  u bemiddeling krijgen in arbeidszaken of familiezaken. Voor mensen met weinig inkomen.

Meer info over juridische bijstand

Andere voorzieningen en hulporganisaties

Ook zijn er in Zaanstad verschillende (lokale) initiatieven waar inwoners met een laag inkomen terecht kunnen voor (gratis) hulp en ondersteuning. Vaak zijn dit vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten om andere Zaankanters te helpen.

Lees verder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl