Eenmalige energietoeslag

Extra energietoeslag


De energieprijzen zijn flink gestegen. Veel huishoudens kunnen de rekening moeilijk betalen.  De gemeente compenseert huishoudens met een laag inkomen. Het Rijk stelt daar extra geld voor beschikbaar. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een bedrag van 
€ 800,00 als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. 


Wie krijgt de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zaanstad als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • zelfstandig in de gemeente Zaanstad woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft en
 • een laag inkomen heeft.

Uw netto gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Hieronder leest u om welke bedragen het gaat. De bedragen zijn netto per maand, inclusief vakantiegeld. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2022.

 • Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1310,05
 • Samenwonend/getrouwd van 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1871,50
 • Alleenstaande (ouder) boven de AOW-leeftijd: € 1455,67
 • Samenwonend/ getrouwd boven de AOW-leeftijd: € 1971,05

Via Bereken uw recht kunt u ook uitrekenen of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.


Aanvragen

 • Bijstandsuitkering/ bekend bij de gemeente
  Inwoners met een bijstandsuitkering, maar ook andere inwoners met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente Zaanstad, hoeven niets te doen.

  Zij krijgen rond 22 april 2022 een brief van de gemeente. De gemeente betaalt uiterlijk 23 april 2022 € 800 op hun bankrekening.

 • Niet bij de gemeente bekend
  Inwoners van Zaanstad die niet bij de gemeente bekend zijn, maar wel recht hebben op de energietoeslag, kunnen de energietoeslag vanaf 26 april 2022 aanvragen via een digitaal aanvraagformulier op deze pagina. U kunt ook een papieren aanvraagformulier opvragen.

  Binnen 8 weken nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend met de gevraagde bewijsstukken, krijgt u bericht of u de energietoeslag wel of niet krijgt.


Geen recht op energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • een maandelijks inkomen heeft van meer dan 120% van de bijstandsnorm (zie hierboven)
 • in een inrichting verblijft, omdat de instelling voorziet in de energiekosten
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent, omdat de ouders financieel verantwoordelijk zijn voor kinderen tot 21 jaar. Deze jongeren kunnen wel voor de toeslag in aanmerking komen, als zij kunnen aantonen dat zij zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de betaling van de energienota. Zij kunnen  dan een aanvraag indienen
 • dak- en thuisloos bent of op een briefadres staat ingeschreven. U bent dan niet zelf verantwoordelijk voor de betaling van de energielasten.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl