Ik ben ondernemer

Het is goed om op tijd hulp te zoeken als u als ondernemer in zwaar weer terecht komt. Er zijn verschillende financiële regelingen om u te helpen.

Financiële ondersteuning voor ondernemers

Heeft u als ondernemer te maken met financiële tegenslagen en schulden? Kunt u met uw eigen onderneming net aan rondkomen? Dan kunt u het Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Zijn de tegenslagen gekomen als gevolg van de coronamaatregelen? Kijk dan welke steunmaatregelen het kabinet voor u heeft. 

Naast regelingen specifiek voor ondernemers, zijn er ook algemene regelingen en voorzieningen voor alle inwoners van Zaanstad. Deze vindt u hier.  

Bekijk de algemene financiële regelingen

Ondernemen en het coronavirus

Vanwege de gevolgen van het coronavirus voor veel ondernemers heeft het kabinet steunmaatregelen ontwikkeld die nu grotendeels per 1 oktober 2021 zijn gestopt. Welke regelingen nog van kracht zijn kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

U kunt voor vragen en informatie ook terecht bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel of uw gemeente.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website voor ondernemers: 

Ga naar de website voor ondernemers

Besluit bijstand zelfstandigen

Zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dan wordt beoordeeld of bijstand in de vorm van een uitkering en/of krediet mogelijk is.

Op de website Krijg ik Bbz vindt u meer informatie over de regeling en de voorwaarden. Met de Bbz-check kunt u zelf kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz.

Meer info over Bbz

Acute hulp voor ondernemers  

Stichting 155 ondersteunt samen met de gemeente jaarlijks duizenden ondernemers die hulp kunnen gebruiken. Voor ondernemers die direct aan de slag willen om hun situatie te verbeteren.

Meer info over hulp voor ondernemers

Advies bij schulden

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met schulden. Zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. In Zaanstad zijn er mogelijkheden om via het BBZ hulp te krijgen bij uw schulden. Neem voor advies bij schulden contact op met gemeente Zaanstad.

Neem contact op met de gemeente

Bijstandsuitkering

De uitkering volgens de Participatiewet (bijstand) is een geldbedrag per maand dat u krijgt van de gemeente, om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor mensen met een inkomen onder 110% van het minimumloon en weinig of geen vermogen. 

Meer info over bijstand

TONK regeling

Per 1 oktober is de TONK-regeling geëindigd. De TONK was een tijdelijke financiële bijdrage voor vaste (woon)lasten voor mensen die door de coronamaatregelen een aanzienlijke inkomensterugval hadden.

Vanuit de Rijksoverheid blijft er – voor bepaalde sectoren – een klein aantal steunmaatregelen van kracht in het vierde kwartaal.

Meer over de TONK

Individuele inkomenstoeslag (IIT)

Een bedrag dat u ieder jaar krijgt bovenop uw minimuminkomen. Voor mensen die minimaal 5 jaar een minimum inkomen hebben (uitkering of werk). 

Meer info over IIT


Hulp bij mijn financiën

Voor mensen die dreigen ten onder te gaan aan een schuldenlast.  En advies zoeken in het gezond houden van je financiële huishouding.

Ga naar SchuldHulpMaatje Zaanstad

financiele hulp voor ondernemers

'Geldzorgen door corona? Zoek op tijd hulp'


Rainier was ooit politieagent maar volgde zijn droom om een eigen bedrijf te starten in de evenementenindustrie. Toen kwam Corona en kreeg hij te maken met financiële tegenslagen en schulden. 

Hij vertelt hoe hij daar met hulp, van instanties en andere inwoners, probeert uit te komen.

Lees het hele verhaal van Rainier

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl