Ik ben ondernemer

Het is goed om op tijd hulp te zoeken als u als ondernemer in zwaar weer terecht komt. Er zijn verschillende financiële regelingen om u te helpen.

Financiële ondersteuning voor ondernemers

Heeft u als ondernemer te maken met financiële tegenslagen en schulden? Kunt u met uw eigen onderneming net aan rondkomen? Dan kunt u het Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Zijn de tegenslagen gekomen als gevolg van de coronamaatregelen? Kijk dan welke steunmaatregelen het kabinet voor u heeft. 

Deze regelingen en andere regelingen die u misschien kunnen helpen staan hieronder op deze pagina.

Of bekijk de algemene financiële regelingen

Ondernemen en het coronavirus

Vanwege de gevolgen van coronavirus voor veel ondernemers heeft het kabinet steunmaatregelen aangekondigd. Hiermee kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen (NOW), krijgen zelfstandigen een overbrugging (TOZO) en worden zowel rijks- als gemeentelijke belastingregelingen versoepeld. Ook maken compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft en kleine ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Zowel bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel als bij de gemeente Zaanstad kunnen ondernemers terecht met vragen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website voor ondernemers: 

Ga naar de website voor ondernemers

Besluit bijstand zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

Meer info over Bbz

Acute hulp voor ondernemers  

Stichting 155 ondersteunt samen met de gemeente jaarlijks duizenden ondernemers die hulp kunnen gebruiken. Voor ondernemers die direct aan de slag willen om hun situatie te verbeteren.

Meer info over hulp voor ondernemers

Advies bij schulden

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met schulden. Zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. In Zaanstad zijn er mogelijkheden om via het BBZ hulp te krijgen bij uw schulden. Neem voor advies bij schulden contact op met gemeente Zaanstad.

Neem contact op met de gemeente

Bijstandsuitkering

De uitkering volgens de Participatiewet (bijstand) is een geldbedrag per maand dat u krijgt van de gemeente, om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor mensen met een inkomen onder 110% van het minimumloon en weinig of geen vermogen. 

Meer info over bijstand

TONK regeling

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke eenmalige financiële ondersteuning voor als u een aanzienlijke inkomensterugval heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water en eventuele servicekosten.

Meer over de TONK

Individuele inkomenstoeslag (IIT)

Een bedrag dat u ieder jaar krijgt bovenop uw minimuminkomen. Voor mensen die minimaal 5 jaar een minimum inkomen hebben (uitkering of werk). 

Meer info over IIT


Hulp bij mijn financiën

Voor mensen die dreigen ten onder te gaan aan een schuldenlast.  En advies zoeken in het gezond houden van je financiële huishouding.

Ga naar SchuldHulpMaatje Zaanstad

financiele hulp voor ondernemers

'Geldzorgen door corona? Zoek op tijd hulp'


Rainier was ooit politieagent maar volgde zijn droom om een eigen bedrijf te starten in de evenementenindustrie. Toen kwam Corona en kreeg hij te maken met financiële tegenslagen en schulden. 

Hij vertelt hoe hij daar met hulp, van instanties en andere inwoners, probeert uit te komen.

Lees het hele verhaal van Rainier

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl